Ενημερώνουμε τους δημότες, ότι την 30η Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ