Αριθμός προσκλήσεως 32/13

Ενημερώνουμε τους δημότες , ότι την 11η Νοεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου, με το παρακάτω

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ