Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη 13η  Νοεμβρίου  2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 στην  Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης

«Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λέσβου έτους 2015».