ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

Αριθμός προσκλήσεως 27/11

Ενημερώνουμε τους δημότες , ότι την 30η Νοεμβρίου 2011 , ημέρα Τετάρτη ώρα 18:00 , θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου , συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου .

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ