Σας προσκαλούμε τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου  2014 και ώρα 18:00 , στη συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου , στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου , με τα  παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :