Σας προσκαλούμε τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου  2014 και ώρα 18:30 , στη συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου , στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου , με τα  παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :