Αριθμός Προσκλήσεως 22

Σας παρακαλούμε να έλθετε στο Δημαρχείο [Προκυμαία] την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου στις 18.30 για συνεδρίαση.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Μυτιλήνης για το έτος 2008.

2. Εξέταση αιτήσεων δημοτών:
(α) Κ. Αγιασωτέλλη & Χ. Οικονόμου – παραχώρηση
(β) Ε. Αγγελή – Προσκύρωση εδαφικού τμήματος

3. Αποχαρακτηρισμός τμήματος της 36ης Ε.Ο. Μυτιλήνης –Μόριας –Καλλονής και ανάληψη της συντήρησής του.

4. (α) Εξέταση Ένστασης της εταιρείας «Γ.Ιορδάνου Κ ΣΙΑ Ε.Ε.» κατά της από 25/10/07 ειδικής με αριθμ.πρωτ. 16673 διαταγής του έργου «Διαμόρφωση και Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου Δημοτικού Θεάτρου Μυτιλήνης»
(β) Έγκριση Α.Π.Ε. του έργου «Διαμόρφωση και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου του Δημοτικού Θεάτρου Μυτιλήνης Ν. Λέσβου».

5. Συγκρότηση επιτροπής εξακρίβωσης κόστους του έργου: «Διαμόρφωση και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Δημοτικού Θεάτρου».

6. Έγκριση κατάρτισης προγραμματικής σύμβασης με τη Ν. Α. για τροποποίηση και αύξηση πίστωσης της από 31/7/2006 Π.Σ. για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή διαχωριστικών και επισκευή Δημοτικού Σχολείου Ταξιαρχών» σύμφωνα με το 1031/2007 έγγραφο.

7. Έγκριση διακοπής των μελετών και λύσης των συμβάσεων:
(α) Σύνταξη, κτηματολογικών διαγραμμάτων τροποποποίησης Β΄φάσης, αναθεώρησης πολεοδομικών μελετών οικισμών Πληγωνίου και Κουμκό καθώς και πράξεις εφαρμογής αυτών.
(β) Διαπλάτυνση βελτίωση υποδομής, ασφαλτόστρωση δρόμου Νικολή γεφύρι – αεροδρόμιο.
(γ) Δρόμος προς Ρωμαϊκό Υδραγωγείο.

8. Έγκριση μελέτης «Διαμόρφωση χώρου μεταξύ Μαρίνα, Ν.Ο.Μ. και οδού Ελ. Βενιζέλου»

9. Έγκριση πρακτικών δημοπρασιών έργων – εργασιών – προμηθειών:
(α) «Σκάλες οδών Μυρσίλου -Χατζημιχαήλ»
(β) «Τσιμεντόστρωση αγροτικού δρόμου στον οικισμό Κέδρο του Δ.Δ. Αλυφαντών»
(γ) «Τσιμεντόστρωση τμήματος δρόμου ΄Ανω Χάλικα προς Ράχη»
(δ) «Συντήρηση Μικροκ. Αθλητ. εγκαταστάσεων κολυμβητηρίου Μυτιλήνης»
(ε) «Καθαρισμός οδών Κοιν. χώρων , πλατειών κ.λ.π. πόλης Μυτιλήνης»
(στ) «Προμήθεια φορτηγού αυτοκινήτου ενός τόνου (ημιφορτηγό)»
(ζ) «Προμήθεια «γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Μυτιλήνης»

10. Έγκριση πρακτικού Παρακολούθησης και Παραλαβής του υποέργου με τίτλο: «Ανάλυση και μοντελοποίηση, σχέδιο ποιότητας και παρακολούθησης έργου»

11. Έγκριση μελέτης και τρόπου δημοπράτησης του έργου «Αντικατάσταση παλαιωμένων αγωγών ύδρευσης λόγω διαρροών σε οδούς πόλεως Μυτιλήνης»

12. (α) Έγκριση μελέτης του έργου «Δίκτυα ύδρευσης-Αντικατάσταση καταθλιπτικού αγωγού – κατασκευή Υποσταθμού και Δεξαμενής».
(β) Έγκριση αρχαιολογικής δαπάνης και υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας

13. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Έργα αποχέτευσης στο Δήμο Μυτιλήνης Ν. Λέσβου»

14. Έγκριση πρακτικού άγονου διαγωνισμού εκμίσθωσης ελαιοκτήματος Ελ.Κατσούλη

15. Έγκριση μελετών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης των έργων – εργασιών – προμηθειών:
(α) «Προμήθεια μονάδος κεντρικού κλιματισμού για τις ανάγκες της Δημοτικής Πινακοθήκης
(Χαλήμ Μπέη)»
(β) «Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών »
(γ) «Σποραδικά επιχρίσματα – ανακαίνιση ελαιοχρωματισμών 7ου Δ.Σ.»
(δ) «Εργασίες στο γήπεδο Παναγιούδας»
(ε) «Διαμόρφωση αποθήκης 6ου Νηπιαγωγείου»
(στ) «Τοποθέτηση αυτόματων βυθιζόμενων μπαρών στο Ιστορικό Κέντρο του Δήμου Μυτιλήνης»
(ζ) «Προμήθεια Χριστουγεννιάτικου υλικού για το Χριστουγεννιάτικο Χωριό»

16. Αξιολόγηση τεχνικών προσφορών του έργου :
(α) Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) Εξυπηρέτησης του Πολίτη στο Δήμο Μυτιλήνης»
(β) «Εγκατάσταση, προσαρμογή ,ανάπτυξη και έλεγχος των συστημάτων, του εξοπλισμού και των πιθανών βοηθητικών εφαρμογών»

17. Έγκριση Πρωτοκόλλων Προσωρινής – Οριστικής παραλαβής των έργων:
(α) «Κατασκευή τοιχίου και τσιμεντόστρωση δρόμου εκκλησίας Σταυρού Παναγιούδας»
(β) «Επισκευές βελτιώσεις αύλειου χώρου Πειραματικού Γυμν.(Αρ. Δελής)»
(γ) «Διαμόρφωση χώρου του 2ου Δημοτικού Σχολείου»
(δ) «Εργασίες αποκατάστασης άλσους Αγ. Κυριακής μετά από πυρκαγιά»

18. Παράταση προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή γηπέδου στο 15ο Δ.Σ. Μυτιλήνης»

19. Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Δελτίου έργου «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων στη Καλλιθέα Μυτιλήνης»

20. Αποδοχή επιχορηγήσεων – Διάθεση πιστώσεων – ΔΕΗ – λοιπά οικονομικά θέματα

21. Συγκρότηση και λειτουργία Τοπικών Συμβουλίων Νέων (Ν.Δ. 3443/2006)

22. Επιβολή του τέλους 2-5% επί των ακαθαρίστων εσόδων εστιατορίων, κέντρων διασκέδασης, καφετεριών κ.λ.π

23. Λειτουργία Χριστουγεννιάτικης Αγοράς

24. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου για να συμμετέχει στην Επιτροπή προγράμματος αξιολόγησης σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)

25. Επικύρωση αποφάσεων Τοπικών Συμβουλίων: 30, 31, 32/07 Αγ.Μαρίνας, 49, 51/07 Λουτρών, 31, 32, 33/07 Παμφίλων , 11, 24, 25, 26/07 Ταξιαρχών.

26. Έγκριση μετακίνησης του κ. Δημάρχου.

27. Έγκριση αποφάσεων Νομικών Προσώπων του Δήμου 50,51,52/07 Δ.Ο.Κ.Π. 51, 52, 53/07 Π.& Β.Σ.Δ.Μ. , 21/07 Κ.Α.Π.Η.

Μυτιλήνη 23 Νοεμβρίου 2007
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου Μυτιλήνης
ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΡΟΥΔΗΣ