Αριθμός προσκλήσεως 21/13

Ενημερώνουμε τους δημότες, ότι την 28η Αυγούστου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30, θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου, με το παρακάτω

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
 1. Εκλογή Αντιπροέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, ως την 31/8/2014