ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

Αριθμός προσκλήσεως 21/12

Ενημερώνουμε τους δημότες, ότι την 24η Σεπτεμβρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30, θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του  Περιφερειακού Συμβουλίου, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ