ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

Αριθμός προσκλήσεως 20/12

Ενημερώνουμε τους δημότες, ότι την 24η Σεπτεμβρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του  Περιφερειακού Συμβουλίου, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση ισολογισμού έτους 2010, του πρώην Δήμου Πολιχνίτου. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Κατράνης.