Αριθμός Προσκλήσεως 20

Σας παρακαλούμε να έλθετε στο Δημαρχείο [Προκυμαία] τη Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2007 στις 18.30 για συνεδρίαση.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Εξέταση αιτήσεων δημοτών: Αθανασέλλη Μαγδαληνή – κατά παρέκκλιση λειτουργία κυλικείου.

2. Γνωμοδότηση για την οριοθέτηση του τμήματος εκβολής του ενιαίου κλάδου του ρέματος «Κουμκό» που διασχίζει την πολεοδομική ενότητα «Ακλειδιού».

3. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκπόνηση της μελέτης «Αναμόρφωση μελέτης της συνδετήριας οδού Πλάτανος – Παμφίλων – 73η Ε.Ο. Μυτιλήνη – Θερμή και του ισόπεδου κόμβου στη συμβολή της με την εθνική οδό».

4. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκπόνηση της μελέτης «Οδική σύνδεση Ταξιαρχών – Βαρειάς με παράκαμψη του Ακρωτηρίου».

5. Έγκριση πρακτικών δημοπρασιών:
(α) «Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων 400-1000 lt».
(β) «Κατασκευή στεγάστρων για υπαίθριο στάσιμο εμπόριο».
(γ) «Συντήρηση χώρων κλειστού κολυμβητηρίου Μυτιλήνης».
(δ) «Αποκατάσταση χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων (ΧΑΔΑ) στη θέση Αγίας Κυριακής του Δήμου Μυτιλήνης Ν. Λέσβου».

6. Έγκριση μελετών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης των έργων – εργασιών-προμηθειών:
(α) « Εργασίες μόνωσης δώματος του 15ου Δημοτικού Σχολείου Μυτιλήνης».
(β) « Εργασίες δημιουργίας ηλεκτρονικού αρχείου των δημοτών για τις ανάγκες εσόδων του Δήμου Μυτιλήνης».

7. Επικαιροποίηση της με αριθμ. 651/07 Α.Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη και ο τρόπος εκτέλεσης του έργου «Αποστραγγιστικά έργα στον αρχαιολογικό χώρο της Επάνω Σκάλας και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου στη Μυτιλήνη».

8. Έγκριση Α.Π.Ε. του έργου «Διαμόρφωση και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Δημοτικού Θεάτρου Μυτιλήνης Ν. Λέσβου».

9. Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης.

10. Έγκριση Πρωτοκόλλων Προσωρινής –Οριστικής παραλαβής των έργων:
(α) «Βελτίωση στροφής τέρμα Αγ.Αναργύρων Κομκό».
(β) «Αποκατάσταση ζημιών από καιρικά φαινόμενα σε οδού οικισμών του Δήμου Μυτιλήνης».

11. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου «Οδοί προσπέλασης προς Πυργί – Τμήμα οδού προς Πυργί».

12. Έγκριση απολογισμού Δήμου οικονομικού έτους 2006.

13. Αποδοχή επιχορηγήσεων – Διάθεση πιστώσεων – Τροποποίηση προϋπολογισμού – Έγκριση φακέλων – Επιστροφή αχρεωστήτως – Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών.

14. (α) Αποδοχή πιστώσεων προγράμματος Τ.Α. «ΘΗΣΕΑΣ».
(β) Τροποποιήσεις (απεντάξεις προεντάξεις έργων ενταγμένων στο πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ».

15. Άνοιγμα λογαριασμού και ορισμός υπολόγου για το έργο «Βελτίωση αγροτικών δρόμων Δήμου Μυτιλήνης».

16. Έγκριση απολογισμών σχολικών επιτροπών οικ. έτους 2006.

17 Εξέταση πρότασης της παράταξης «ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ» για επιχορήγηση Αθλητικών Σωματείων.

18. Έγκριση διαγραφής υπηρεσιακού βεβαιωτικού σημειώματος και βεβαιωμένων από παραβάσεις Κ.Ο.Κ. ετών 1998-2004.

19. Έγκριση παράτασης μίσθωσης ακινήτων στα οποία στεγάζονται υπηρεσίες του Δήμου.

20. Μείωση κατά 50% των δημοτικών τελών σε πολύτεκνες οικογένειες.

21 Έγκριση Ισολογισμού – Αποτελεσμάτων χρήσης – Απολογισμού 2006 και προϋπολογισμού 2007 της ΑΙΟΛΙΚΗΣ.

22. Έγκριση δαπάνης για φιλοξενία «Δικτύου Αδελφοποιημένων πόλεων» στη Μυτιλήνη.

23. Ζημιά στο περίπτερο που βρίσκεται μπροστά από τον ΟΤΕ.

24. Έγκριση αποφάσεων Δ/κών Συμβουλίων Επιχειρήσεων και ΝΠΔΔ 24,25,26,27,28/07 ΚΑΠΗ, 43,44/07 ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, 41/07 Δ.Ο.Κ.Π.

25. Επικύρωση αποφάσεων Τοπικών Συμβουλίων: 19,20,21,22/07 Μόριας, 19,20,21,22,23/07 Ταξιαρχών, 17,18,19 /07 Αφάλωνα, 30/07 Παμφίλων, 27,28,29/07 Αγίας Μαρίνας, 25/07 Παναγιούδας.

26. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα.

27. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Μυτιλήνης και Συνδέσμου Ύδρευσης και Αποκομιδής Απορριμμάτων των Δήμων Λουτροπόλεως Θερμής και Μυτιλήνης για την κατασκευή του έργου «Αντικατάσταση καταθλιπτικού αγωγού, κατασκευή υποσταθμού και δεξαμενής εντός των ορίων των δήμων Λουτροπόλεως Θερμής και Μυτιλήνης Ν. Λέσβου».

28. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Μυτιλήνης και Δ.Ε.Υ.Α.Μ. για το έργο «Αντικατάσταση καταθλιπτικού αγωγού, κατασκευή υποσταθμού και δεξαμενής εντός των ορίων των δήμων Λουτροπόλεως Θερμής και Μυτιλήνης Ν. Λέσβου».

29. Παραχώρηση χρήσης δύο καταστημάτων (Κ5, Κ6) που βρίσκονται στον οικισμό Χρυσομαλλούσας στον Αθλητικό Οργανισμό Δήμου Μυτιλήνης.

30. Διάλυση της σύμβασης της αρχιτεκτονικής μελέτης του έργου «Επεμβάσεις βελτίωσης στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης».

Μυτιλήνη 25 Οκτωβρίου 2007
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου Μυτιλήνης
ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΡΟΥΔΗΣ