Αριθμός προσκλήσεως 19/13

 Ενημερώνουμε τους δημότες, ότι την 29η Ιουλίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ