Αριθμός προσκλήσεως 19/09

Σας παρακαλούμε να έλθετε στο Δημαρχείο [Προκυμαία] τηνΤΕΤΑΡΤΗ 25 Νοεμβρίου 2009 στις 18:00 για συνεδρίαση.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2010.

2. Αναπροσαρμογή συντελεστών ανταποδοτικών τελών για την αντιμετώπιση των δαπανών καθ/τας και φωτισμού οικονομικού έτους 2010.

3. Εξέταση αιτήσεων δημοτών για ρυμοτομικά θέματα:
(α).-Μ.Δεσποτέλλη
(β).-Δημητρίου Μαϊδανού για ανάκληση του υπ΄αριθμ.πρωτ. 7438/09 πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής

4. Έγκριση Γ΄φάσης της μελέτης «Μελέτη ολοκληρωμένου τοπικού προγράμματος βιώσιμης ανάπτυξης σε εφαρμογή του HABITAT AGENDA

5. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων, εργασιών προμηθειών:
α). «Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης στη θέση Σταύλοι Επάνω Σκάλα Μυτιλήνης»
β). «Ανακατασκευή τμημάτων οδοστρωμάτων περιοχής Λαγκάδα»
γ). «Πλακόστρωση οδού Κομνηνάκη»
δ). «Απομάκρυνση παλαιών οργάνων παιδικών χαρών Δήμου Μυτιλήνης»
ε). «Προμήθεια παραβολικών καθρεπτών»
στ). «Κατασκευή υπόστεγων και ανακατασκευή πέτρινου εξωτερικού τοίχου στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης»
ζ). «Καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών Δήμου Μυτιλήνης »
η). «Σκυροδέτηση τμ. Δρόμου περιοχής ΠΑΣΑ ΜΠΑΧΤΣΕ Δ.Δ. Λουτρών»
θ). «Ανακαίνιση ελαιοχρωματισμών κιγκλιδωμάτων Δ.Δ. Ταξιαρχών»
ι). «Σποραδική αποκατάσταση πεζοδρομίων Δ.Δ. Λουτρών»
ια). Επικαιροποίηση μελέτης του έργου «Κατασκευή οικίσκου για τη στέγαση αντλιοστασίου και πυρασφάλειας Δ.Δ. Ταξιαρχών»
ιβ). «Εργασίες επισκευής για τις ανάγκες δημοτικού κτιρίου στο Δ.Δ. Ταξιαρχών»

6. Έγκριση Α.Π.Ε. των έργων:
α). «Διαμόρφωση & ηλεκτροφωτισμός χώρου στάθμευσης στο Δ.Δ. Παναγιούδας»
β). «Τσιμεντοστρώσεις-ασφαλτοστρώσεις οδών Δ.Δ. Παναγιούδας»
γ). «Κατεδάφιση επικίνδυνου κτίσματος στην περιοχή Ατήγανος Παμφίλων»
δ). «Αντικατάσταση παλαιωμένων αγωγών ύδρευσης λόγω διαρροών σε οδούς πόλεως Μυτιλήνης»
ε). «Συμπληρωματικές εργασίες στο ΧΑΔΑ Αγίας Κυριακής στο Δήμο Μυτιλήνης»
στ). «Περιπατητικές διαδρομές Κάστρου Μυτιλήνης»

7. Οριστική παραλαβή της μελέτης : «Γεωτεχνική μελέτη πρανών & γεωτεχνική μελέτη πρανών και επιχώσεων του ανενεργού λατομείου της Παγανής»

8. Έγκριση πρακτικών δημοπρασιών έργων-προμηθειών και έγκριση πρακτικού αξιολόγησης:
α). «Προμήθεια 3τονου ανατρεπόμενου αυτοκινήτου»
β). «Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων»
γ). «Κατασκευή τουαλετών εκπ/κου προσωπικού ,ανακατασκευή τουαλετών μαθητών, κιγκλιδωμάτων 1ου ορόφου, δικτύου υδροδότησης,κουφωμάτων του Σχολείου, μόνωση ταράτσας και διαμόρφωση αύλειου χώρου του 1ου Γυμνασίου Μυτιλήνης».

9. Έγκριση χορήγησης παράτασης περαίωσης έργων-μελετών:
α). «Κατασκευή δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης στο Δ. Δ. Μόριας Δήμου Μυτιλήνης»
β). «Αντικατάσταση καταθλιπτικού αγωγού – κατασκευή υποσταθμού και δεξαμενής»
γ). «Βελτίωση βατότητας σε ασφαλτικό κατά τμήματα οδών Μυτιλήνης»
δ). «Ποδηλατόδρομος Σουράδα-Νεάπολη»
ε). «Κατασκευή γηπέδων μπάσκετ και βόλεϋ Λυκείου Παμφίλων»
στ). «Ασφαλτόστρωση γηπέδου 6ου-14ου Δημ.Σχολείου –Γ.Γυμνασίου-Α.Γυμνασίου»
ζ). «Ασφαλτόστρωση γηπέδου βόλεϋ Δημ.Σχολείου Μόριας»
η). «Υλοποίηση της πράξης με τίτλο-Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών Δήμου Μυτιλήνης»

10. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής-οριστικής παραλαβής των έργων :
α). «Κατασκευή διαχωριστικού τοίχου στο 4ο Γυμνάσιο-10ο Δημοτικό- 8ο Νηπιαγωγείο για τη δημιουργία αίθουσας πολλαπλών χρήσεων»
β). «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης δρόμου στη θέση Καλαμάρι του Δήμου Μυτιλήνης»
γ). «Συντήρηση δικτύων ηλεκτροφωτισμού-τμήμα Α:Ηλεκτρολογικές εργασίες»
δ). «Κοπή θάμνων, υψηλών χόρτων κλπ κοινοχρήστων χώρων της πόλης Μυτιλήνης (χρήση 2009)»
ε). «Αποκατάσταση τοιχίου αντιστήριξης στο Μεσαίο Χάλικα»
στ). «Διπλή σφραγιστική χωματοδρόμων Δήμου Μυτιλήνης»
ζ). «Διαμόρφωση και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου του Δημοτικού Θεάτρου Μυτιλήνης»
η). «Επέκταση Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών Δήμου Μυτιλήνης»

11. Τροποποιήσεις ενεργειών-δράσεων ενταγμένων στο πρόγραμμα Τ.Α. ΘΗΣΕΑΣ.

12. Λήψη απόφασης για τη διοργάνωση εκδηλώσεων για το μεγάλο λαϊκό ζωγράφο Θεόφιλο σε συνεργασία με τη Ν/κή Αυτ/ση και το Σύλλογο «ΣΤΕΓΗ ΘΕΟΦΙΛΟΥ».

13. Αποδοχή επιχορηγήσεων – Διάθεση πιστώσεων – Τροποποίηση προϋπολογισμού – Έγκριση και νομιμοποίηση γενομένων δαπανών- ΔΕΗ – επιχορηγήσεις Σχολικών Επιτροπών και λοιπά οικονομικά θέματα .

14. Λήψη απόφασης για τις Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις.

15. Έγκριση Πρακτικού Συνεδρίασης της Επιτροπής Κυκλοφοριακού του Δήμου

16. Εξέταση αίτησης της κ. Ουρανίας Χατζηβασιλείου για κοπή δένδρου.

17. Εξέταση αίτησης του Σωματείου επαγγελματιών παράκτιας αλιείας Μυτιλήνης και πέριξ.

18. Έγκριση αποφάσεων Δ/κών Συμβουλίων Νομικών Προσώπων: 71/2009 ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΗΣΗΣ, 41,42,43,44,46/09 Π.&.Β.Σ.Δ.Μ., 33,34/09 Κ.Α.Π.Η.

19. Επικύρωση αποφάσεων Τοπικών Συμβουλίων: 15,16,17/2009 Αγίας Μαρίνας, 3,4/2009 Αφάλωνα.

20. Έγκριση μετακινήσεων

Μυτιλήνη, 20 Νοεμβρίου 2009
Ο πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου Μυτιλήνης
ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΡΟΥΔΗΣΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΡΟΥΔΗΣ