Αριθμός προσκλήσεως 18/13

 Ενημερώνουμε τους δημότες, ότι την 10η Ιουλίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ1813_100713