Αριθμός Προσκλήσεως 16

Σας παρακαλούμε να έλθετε στο Δημαρχείο [Προκυμαία] τη Δευτέρα 6 Αυγούστου 2007 στις 19.00 για συνεδρίαση.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Εξέταση αιτήσεων δημοτών:
(α) Ευσταθίου Πόμερ,
(β) Δέσποινα Τσερδάνη-συγκρότηση επιτροπής,
(γ) Ι.Αργυρίου-Δ.Κεφάλας Δ.Δ. Μόριας από αναβολή και
(δ) Στρατή Κεραμυδά Δ. Δ. Ταξιαρχών.

2. Έγκριση τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Μυτιλήνης.

3. Έγκριση πρόσληψης ενός χειριστή μηχανήματος.

4. Έγκριση πρακτικών δημοπρασιών:
(α) Προμήθεια «Ηλεκτρικών συσκευών του βρεφονηπιακού Σταθμού Μόριας Δήμου Μυτιλήνης».
(β) Προμήθεια «Απαραίτητων υλικών εξοπλισμού βρεφονηπιακού σταθμού Μόριας Δήμου Μυτιλήνης».
(γ) «Ανακατασκευή γριπίδας στο Δημοτικό Σχολείο Λουτρών».
(δ) «Επισκευή συντήρηση Δημοτικής Πινακοθήκης (ΧΑΛΗΜ ΜΠΕΗ)» .
(ε) «Αναστήλωση Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνας Λέσβου – Β΄Φάση ολοκλήρωσης αναστηλωτικών εργασιών και Η/Μ εγκαταστάσεων».
(στ) «Επισκευές στην είσοδο και εντός του γηπέδου στο Δ.δ. Μόριας».
(ζ) «Εγκατάσταση, προσαρμογή, ανάπτυξη και έλεγχος των συστημάτων του εξοπλισμού και των πιθανών βοηθητικών εφαρμογών».
(η) «Πληροφοριακό σύστημα (ΠΣ) εξυπηρέτησης του Πολίτη στο Δήμο Μυτιλήνης.

5. Έγκριση μελετών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης των έργων – εργασιών – προμηθειών:
(α) «Τσιμεντόστρωση αγροτικού δρόμου στον οικισμό ΚΕΔΡΟ του Δ.Δ. Αλυφαντών» .
(β) «Συντήρηση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του Δημοτικού Θεάτρου Μυτιλήνης» ..
(γ) «Προμήθεια παραβολικών καθρεπτών».
(δ) «Προμήθεια μπαρών ασφαλείας αλυσίδων κ.λ.π. ».
(ε) «Προμήθεια προκατασκευασμένου αναψυκτηρίου και W.C. δύο θέσεων».
(στ) «Σκάλες οδών Μυρσίλου-Χατζημιχαήλ».
(ζ) «Εσωτερική διαρρύθμιση-ανακαίνιση χώρου στέγασης του Θεατρικού της ΔΕΠΤΑΜ».
(η) «Προμήθεια φορτηγού αυτοκινήτου ενός (1) τόνου (ημιφορτηγό)».
(θ) «Κατασκευή στεγάστρου στο πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής».
(ι) «Κατεδάφιση επικίνδυνου κτίσματος στην οδό Ζακύνθου του Δήμου Μυτιλήνης».
(ια) «Τσιμεντόστρωση τμήματος δρόμου περιοχής ΑΛΩΝΕΛΙΑ Δ.Δ. Ταξιαρχών».
(ιβ) «Εργασίες αποκατάστασης άλσους Αγ.Κυριακής μετά από πυρκαγιά και πρόσθετα μέτρα προστασίας».

6. Έγκριση Πρωτοκόλλων Προσωρινής –Οριστικής παραλαβής των έργων:
(α) «Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων για την οριοθέτηση των διαβάσεων σε κεντρικούς δρόμους της Μυτιλήνης».
(β) «Ανακατασκευή σκάλας περιοχής ΚΕΝΤΡΟΥ Δ.Δ. Ταξιαρχών».
(γ) «Αποκομιδή προϊόντων εκσκαφών ερευνητικών τομών στο οικόπεδο παλαιών στάβλων στην Επάνω Σκάλα».
(δ) «Τσιμεντόστρωση δρόμου προς παραλία ΑΚΟΘ.

7. Έγκριση Α.Π.Ε. των έργων:
(α) «Ανάπλαση πάρκων Επάνω Σκάλας» – χορήγησης παράτασης .
(β) «Ασφαλτόστρωση οδού Κανάρη στην Χρυσομαλλούσα» .

8. Έγκριση Α.Π.Ε. των μελετών:
(α) «Αποτύπωση, κτηματογράφηση πολεοδόμηση, πράξη εφαρμογής οικισμών Βαρειάς – Ακρωτήρι».
(β) «Σύνταξη κτηματολογικών διαγραμμάτων, τροποποίηση β΄ φάσης αναθεώρησης πολεοδομικής μελέτης και πράξη εφαρμογής των οικισμών Χάλικα και επεκτάσεις αυτών».

9. Έγκριση 6ου Ειδικού Απολογισμού και μείωση εγγυήσεων του έργου «Έργα αποχέτευσης στο Δήμο Μυτιλήνης Ν. Λέσβου».

10. Έγκριση χορήγησης παράτασης του έργου «Έργα αποχέτευσης στο Δήμο Μυτιλήνης Ν.Λέσβου».

11. Έγκριση έναρξης διαδικασιών για τη δημοπράτηση χώρου για τοποθέτηση καντίνας

12. Αποδοχή επιχορηγήσεων -έγκριση διάθεσης ορισμένων πιστώσεων – έγκριση και νομιμοποίηση γενομένων δαπανών, επιχορήγηση του Συλλόγου Ελληνοαμερικανών, αγορά βιβλίων.

13. Έγκριση πρακτικού συνεδρίασης της Επιτροπής Κυκλοφοριακού του Δήμου.

14. Εξέταση αίτησης του Κυνηγετικού Συλλόγου Μυτιλήνης

15. Ορισμός εκπροσώπων στο Δ.Σ.του Μουσείου ΤΕΡΙΑΝΤ

16. Ανακαθορισμός και συμπλήρωση των όρων χορήγησης στεγαστικών δανείων σε Έλληνες Τσιγγάνους – Σύσταση Επιτροπής.

17. Έγκριση αποφάσεων Δ/κών Συμβουλίων Επιχειρήσεων και Ν.Π.Δ.Δ. – 22/07 Π.& Β.Σ.Δ.Μ., 10α και 14/2007 ΚΑΠΗ , 46/07 ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΗΣΗΣ, 6,7/07 Π. Κ. Λουτρών.

18. Επικύρωση αποφάσεων Τοπικών Συμβουλίων:
(α) 20,21/07 Αγ.Μαρίνας,
(β) 14/07 Μόριας,
(γ) 12/07 Ταξιαρχών,
(δ) 22/07 Παναγιούδας,
(ε) 18/07 Παμφίλων.

19. Παραίτηση Προέδρου και Αντιπροέδρου από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜ. Ορισμός Προέδρου – Αντιπροέδρου.

20. Εξέταση αιτήσεων:
(α) Αίτημα της ΠΑΕ ΑΙΟΛΙΚΟΣ για παραχώρηση γραφείου.
(β) Αίτημα της ΓΠΣ ΕΡΜΗΣ ΠΑΜΦΙΛΩΝ για οικονομική ενίσχυση.
(γ) Αίτημα του Πολιτιστικού Συλλόγου Βαρειάς Ο ΘΕΟΦΙΛΟΣ .
(δ) Αίτημα του Γ.Π.Σ. Λουτρών «ΑΕΤΟΣ»

21. Αποδοχή παραιτήσεων αναδόχων εργασιών.

22. Σύσταση επιτροπής εκτίμησης για αποζημίωση πολίτη.

23. Έγκριση μείωσης ενοικίου.

24. Κατανομή ειδικοτήτων ατόμων μερικής απασχόλησης και συγκρότηση επιτροπής σύμφωνα με το εγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο για το Ν. Π. Δ.Δ. Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Μυτιλήνης.

25. Υποβολή αιτήματος στον Ο.Α.Ε.Δ. για πρόσληψη ανέργων (απόκτηση εργασιακής εμπειρίας) στο Δήμο Μυτιλήνης.

Μυτιλήνη 2 Αυγούστου 2007
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου Μυτιλήνης
ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΡΟΥΔΗΣ
ΔΗΜΗΡΟΥΔΗΣ