Σας προσκαλούμε όπως προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την  14 Aπριλίου  2014 , ημέρα  Τετάρτη  και ώρα  19.00  στην  Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου , με τα  παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :