ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

Αριθμός προσκλήσεως 14/13

Ενημερώνουμε τους δημότες, ότι την 3η Ιουνίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30, θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ