ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

Αριθμός προσκλήσεως 13/13

Ενημερώνουμε τους δημότες, ότι την 22η Μαΐου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων (Ιωάννης Παυλακέλλης) του Επιμελητηρίου Λέσβου, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ