Αριθμός προσκλήσεως 13/11

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ Συμβουλίου [Προκυμαία] στις 15 Ιουνίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, για συνεδρίαση.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

01]. Έγκριση ψηφίσματος για την ίδρυση- λειτουργία του Εφετείου Αιγαίου.
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

02]. Παραχώρηση λειτουργίας των ιαματικών πηγών Εφταλούς και του Δημοτικού Κάμπινγκ Μήθυμνας, στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Δήμου Λέσβου
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βογιατζής

03]. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ <<ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ>> του Δήμου Λέσβου
Εισηγητής: Πρόεδρος του ΝΠΔΔ κα. Αντωνέλλη

04]. Υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων φακέλου του Δήμου Λέσβου στην Διαχ/κή Αρχή, για την απόκτηση διαχειριστικής επάρκειας, και ορισμός υπευθύνου διαχείρισης ποιότητας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τσακίρης

05]. Λύση της επιχείρησης του πρώην Δήμου Ερεσού-Αντίσσης με την επωνυμία << ΑΜΙΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΣΗΣ>> και ορισμός εκκαθαριστών.
Εισηγητής: Κ.Βερρής/Φοροτεχνικός

06]. Έγκριση και διάθεση ποσού ευρώ 15.000,00 για επισκευαστικές εργασίες σε παιδικές χαρές του Δήμου Λέσβου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βατός
07]. Έγκριση οριστικής μελέτης του έργου << Διάθεση λυμάτων Πολιχνίτου και πέριξ οικισμών – Προέγκριση χωροθέτησης κ.λ.π>>-ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, για ένταξή της στο Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βατός

08]. Έγκριση οριστικής μελέτης του έργου << Διάθεση λυμάτων Πολιχνίτου και πέριξ οικισμών – Προέγκριση χωροθέτησης κ.λ.π>> – Προμελέτη Έργων Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων-Δικτύων Αναρρόφησης
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βατός

09]. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου: «Δημιουργία Χώρου Στάθμευσης στην περιοχή ΥΦΑΝΤΗΡΙΑ στη Μυτιλήνη».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βατός

10]. Έγκριση του έργου «Ηλεκτροδότηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διάθεσης Λυμάτων Δημοτικής Ενότητας Ερεσού-Αντίσσης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βατός

11]. Έγκριση ηλεκτροδότησης Αντλιοστασίων Ύδρευσης – Αποχέτευσης πρώην Δήμου Ερεσού – Αντίσσης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βατός

12]. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής «Συμπληρωματικές Εργασίες στο ΧΑΔΑ Αγ.Κυριακής στο Δήμο Μυτιλήνης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βατός

13]. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Λέσβου για τη συγκρότηση της Νέας Κοινής Επιτροπής Έργου. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βατός

14]. Ηλεκτροδότηση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Δήμου Καλλονής (πρώην Κοινότητας Κεραμίου).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βατός

15]. Ορισμός ενός (1) εκπροσώπου του Δήμου Λέσβου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση της Επιτροπής Θεμάτων Ε.Δ.Χ. (Επιβατικά Δημοσίας Χρήσης) Αυτοκινήτων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βατός

16]. Ορισμός εκπροσώπου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση της Επιτροπής Γνωμοδότησης για Άδεια Εισόδου και Διαμονής και για άσκηση Οικονομικής Δραστηριότητας σε Υπηκόους Τρίτων Χωρών.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βατός

17]. Έγκριση πρόσληψης έξι[6] υδρονομέων στην Δημ. Ενότητα Καλλονής.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γιαβάσης

18]. Εγκριση πρόσληψης τριών[3] υδρονομέων στην Δημ. Ενότητα Ευεργέτουλα.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνάτσος

19]. Έγκριση εκμίσθωσης δυο αποθηκών της Τοπικής Κοινότητας Ανεμότιας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γιαβάσης

20]. Έγκριση :
α) της αρ.πρωτ. 5468/1-2-2011 σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Τεχνική Μελέτη Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης ΧΑΔΑ Ουτζά-Λεμονού-Δήμου Μυτιλήνης Νήσου Λέσβου Νομού Λέσβου»
β) της απευθείας ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Τεχνική Μελέτη Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης ΧΑΔΑ Ουτζά-Λεμονού, Δ.Ε. Μυτιλήνης Δήμου Λέσβου, Νομού Λέσβου»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τσακίρης

21]. Έγκριση επικαιροποιημένων τευχών δημοπράτησης του έργου << ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΜΠΕΛΙΚΟΥ-ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ, πρ/σμού ευρώ 610.000,00
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Τσακίρης

22]. Έγκριση επικαιροποιημένων τευχών δημοπράτησης και τρόπου εκτέλεσης του έργου <<ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ>>, πρ/σμού ευρώ 1.241.200,00 ευρώ.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Τσακίρης

23]. Έγκριση επικαιροποιημένων τευχών δημοπράτησης και τρόπου εκτέλεσης του έργου <<ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ>>, πρ/σμού ευρώ 2.550.000,00 ευρώ.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Τσακίρης

24]. Έγκριση υποβολής στο Επιχ. Πρόγραμμα πρότασης με τίτλο ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΣΑΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ , πρ/σμού ευρώ 210.000,00.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Τσακίρης

25]. Έγκριση ψηφίσματος για τον στόλο της Ελευθερίας ΙΙ και τον αποκλεισμό της Γάζας.
Εισηγητής: Δημ. Σύμβουλος κ. Πάλλης

26]. Έγκριση δαπανών για την διοργάνωση συνεδρίου στο Πολύκεντρο Πλωμαρίου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πολίτης

27]. Πρόσληψη ναυαγοσωστών με την διαδικασία διμήνου απασχόλησης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πατέστος

28]. Έγκριση υπερωριακής κ.λ.π απασχόλησης , προσωπικού ιδιωτικού δικαίου της υπηρεσίας καθαριότητας Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουνιαρέλλης

29]. Έγκριση παράτασης ασφάλισης οχημάτων του Δήμου Λέσβου, μέχρι ολοκλήρωσης του νέου διαγωνισμού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πατέστος

30]. Έγκριση δαπάνης για την ηλεκτροδότηση πλατείας στον Αγ. Παντελεήμονα.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πατέστος

31]. Έγκριση χορήγησης νέων τηλεφωνικών συνδέσεων στο Δημ. Θέατρο.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πατέστος

32]. Αποδοχή επιχορηγήσεων:
α) από το Υπ. Περιβάλλοντος, για έργα Αποχ/σης και επεξεργασίας λυμάτων Πέτρας και Γέρας, 150.000,00 και 170.000,00 ευρώ, αντίστοιχα και
β) από Δημ. Επενδύσεις για την μελέτη του έργου << Διαχείριση υγρών αστικών αποβλήτων κ.λ.π στα Λουτρά>>, ευρώ 6.716,88
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πατέστος

33]. Έγκριση μετακίνησης αιρετών για ανάγκες του Δήμου Λέσβου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πατέστος

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡΔΩΝΗΣ