Αριθμός Προσκλήσεως 12/11

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ Συμβουλίου [Προκυμαία] στις 01 Ιουνίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Κώδικα, για συνεδρίαση στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1]. Οικονομική κατάσταση του Δήμου Λέσβου

Το Σύνολο της Μειοψηφίας-Συνολικά 17