Αριθμός προσκλήσεως 11/11

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ Συμβουλίου [Προκυμαία] στις 31 Μαΐου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, για συνεδρίαση.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

01). Ψήφιση τεχνικού προγράμματος έργων[ετήσιο πρόγραμμα δράσης], για το έτος 2011 .
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τσακίρης

02). Ψήφιση προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου, για το οικ. έτος 2011
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πατέστος

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡΔΩΝΗΣ