Σας προσκαλούμε όπως προσέλθετε στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου [παρ. 4 άρθρου 163 του Ν. 3463/2006], την  31 Μαρτίου  2014, ημέρα  Δευτέρα και ώρα  18.00 στην  Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου , με τα  παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :