ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

Αριθμός προσκλήσεως 10/12

Ενημερώνουμε τους δημότες, ότι την 9η Μαϊου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του  Περιφερειακού Συμβουλίου, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ