Αριθμός προσκλήσεως 09/10

Σας παρακαλούμε να έλθετε στην αίθουσα συνδριάσεων του ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ [Προκυμαία] τη ΔΕΥΤΕΡΑ 12 Ιουλίου 2010 στις 19:30 για συνεδρίαση.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Παρουσίαση της πρότασης σχετικά με το νέο Δημαρχείο (ΚΑΛΑΜΑΡΗ)
2. Ολοκληρωμένα Σχέδια Αστικής Ανάπτυξης (Ο.Σ.Α.Α.) για το Δήμο Μυτιλήνης.

3. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων, εργασιών προμηθειών:
α). «Συμπληρωματικές εργασίες ανακατασκευής τοιχίου προστασίας Νεκροταφείου Ταξιαρχών»
β). «Κατασκευή κρηπιδώματος στο Λιμενίσκοι Λουτρών» – ανασυνταγμένη μελέτη
γ). «Εργασία των υπηρεσιών ασφαλείας με ηλεκτρονικά μέσα (security) των δημοτικών καταστημάτων και λοιπών δημοτικών κτιρίων»
δ). «Σκυροδέτηση τμ.δρόμου περιοχής ΛΑΜΙΑ Δ.Δ. Λουτρών»
ε). «Αποκατάσταση τμ.δρόμου περιοχής Πλάτη Δ.Δ. Αφάλωνα».

4. Έγκριση Α.Π.Ε. των έργων:
α). «Σποραδικές εργασίες αποκατάστασης πλακόστρωτου στην περιοχή Ακλειδιού»
β). «Ανάπλαση παιδικής χαράς πάρκου Αγίας Ειρήνης»
γ). «Τσιμεντόστρωση παρόδου κεντρικής οδού στο Πυργί»
δ). «Κατασκευή τουαλετών …1ου Γυμνασίου Μυτιλήνης»
ε). «Επισκευή και χρωματισμός του Π.Δημαρχείου Μυτιλήνης»
στ). «Πλακόστρωση πεζοδρομίων Δημοτικού Διαμερίσματος Λουτρών»
ζ). «Κατασκευή δικτύων ακαθάρτων και ύδρευσης Δ.Δ. Λουτρών»
η). «Κατασκευή δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης των Δ.Δ. Παμφίλων-Παναγιούδας»
θ). «Ανακατασκευή τοιχίου αντιστήριξης δρόμου περιοχής Πλάτη Δ.Δ. Αφάλωνα».

5. Αντικατάσταση μελετητή από τα συμπράττοντα γραφεία μελετών εκπόνησης της μελέτης «Διαχείρισης Υγρών Αστικών Αποβλήτων της Νότιας περιοχής Δήμου Μυτιλήνης».

6. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκπόνηση της μελέτης «Κυκλοφοριακή σύνδεση ΜΕΛ με Ε.Ο. Μυτιλήνης-Θερμής».

7. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμών των έργων-προμηθειών:
α). «Καυσίμων μεταφορικών μέσων, μηχ/των και υπηρεσιών του Δήμου(2010-11)»
β). «Κατασκευαστικές εργασίες στο κτίριο επαγγελματικής εκπαίδευσης Μυτιλήνης».

8. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής & οριστικής παραλαβής των έργων:
α). «Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης στην περιοχή ΑΚΟΘ»
β). «Τσιμεντόστρωση τμήματος δρόμου Άνω Χάλικα προς Ράχη»
γ). «Κατασκευή ψευδοροφής στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο 4ο Γυμνάσιο-10ο Δημοτικό-8ο Νηπιαγωγείο και τοποθέτηση αντιολισθητικού δαπέδου»
δ). «Ηλεκτροφωτισμός οδού Ελ.Βενιζέλου πάρκου Αδαίου και συμπληρωματικός φωτισμός οδών και πάρκων Δ.Μυτιλήνης»
ε). «Τοποθέτηση μπαρών για την προστασία του Ιστορικού Κέντρου Μυτιλήνης».

9. Έγκριση χορήγησης παράτασης περαίωσης των έργων:
α). «Ασφαλτόστρωση γηπέδου βόλει Δημ. Σχολείου Μόριας»
β). «Κατασκευή γηπέδων μπάσκετ και βόλεϋ Λυκείου Παμφίλων»
γ). «Ασφαλτόστρωση Γηπέδου 6ου – 14ου Δ.Σ – Γ’ Γυμν. Α’ Γυμν.»
δ). «Κατασκευή δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης στη Σκάλα Λουτρών».

10. Ορισμός επιτροπής διαπίστωσης βλαβών στο έργο «Εγκατάσταση συστήματος φωτεινής σηματοδότησης και διαμόρφωση κόμβων».

11. Αποδοχή επιχορηγήσεων,- Διάθεση πιστώσεων – Διαγραφή οφειλών- επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων-λοιπά οικονομικά θέματα.

12. Έγκριση χορήγησης άδειας καντίνας.

13. Γνωμοδότηση επί αποφάσεων Νομικών Προσώπων του Δήμου: 17/2010 Κ.Α.Π.Η., 23/2010 Δ.Ο.Κ.Π., 39,42,43/2010 ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΗΣΗΣ.

14. Επικύρωση αποφάσεων Τοπικών Συμβουλίων: 14,15/2010 Λουτρών, 12/2010 Μόριας, 10/2010 Αγίας Μαρίνας,13/2010 Ταξιαρχών.

15. Ορισμός εκπροσώπων της Ένωσης Καταναλωτών Λέσβου στην Ε. Κυκλοφοριακού.

16. Έγκριση Πρακτικού Συνεδρίασης Επιτροπής Κυκλοφοριακού 2-07-2010.

17. Έγκριση μετακινήσεων.

Μυτιλήνη, 8 Ιουλίου 2010
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου Μυτιλήνης
ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΡΟΥΔΗΣ