Αριθμός προσκλήσεως 08/11

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ Συμβουλίου [Προκυμαία] στις 13 Απριλίου 2011 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 , για συνεδρίαση .

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

01. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Μουσείου Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου στην Αγ. Παρασκευή.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Κυριαζής

02. Έγκριση δαπανών για φιλοξενία ξένων δημοσιογράφων, παραγωγή τουριστικού υλικού Δ.Ενοτήτων Πλωμαρίου και Μηθύμνης, δημιουργία ιστοσελίδας Δήμου και αποδοχή χρηματικής δωρεάς
Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος Τουρισμού κα Πνακά

03. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λέσβου και της ΔΕΥΑΛ Λέσβου για την εκτέλεση του έργου << Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης στα Αλυφαντά>>
Εισηγητής ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΛ κ. Μαρινάτος

04. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για την συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής Έργων
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Βατός

05. Ορισμός εκπροσώπου της ΤΕΔΚ για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΚΑΝΑΛ
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Βατός

06. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στο Διοικ. Συμβούλιο της ΕΤΑΛ Α.Ε
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Βατός

07. Έγκριση μελέτης του έργου << Επισκευή Δημ. κτηρίου Παρακοίλων για δημιουργία χώρου πολιτιστικών εκδηλώσεων>>, πρ/σμού ευρώ 112.853,00
Εισηγητής ο Προϊστάμενος Τεχν. Υπηρεσίας κ. Πρωτοψάλτης

08. Έγκριση παράτασης χρόνου περαίωσης του έργου << ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΙΣΒΗΣ>>.
Εισηγητής ο Δ/ντης Τεχν. Υπηρεσίας κ. Βασιλέλλης

09. Έγκριση παράτασης χρόνου περαίωσης του έργου << ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ << ΚΟΤΣΙΝΑΣ>>Δ. Ενότητας Μανταμάδου
Εισηγητής ο Δ/ντης Τεχν. Υπηρεσίας κ. Βασιλέλλης

10. Παραχώρηση χρήσης και λειτουργίας ακινήτων του Δήμου Λέσβου στο ΝΠΔΔ Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Λέσβου, με σκοπό την καλύτερη λειτουργία και αξιοποίηση τους
Εισηγητής ο Πρόεδρος του Ν.Π κ. Κ. Αστυρακάκης

11. Έγκριση δαπάνης για πραγματοποίηση εκδήλωσης-αφιερώματος στην Εθνική Αντίσταση, με συνδιοργανωτή τον Δήμο Λέσβου και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πλωμαρίου << ΤΟ ΠΟΛΙΟΝ>>
Εισηγητής ο κ. Κ. Αστυρακάκης

12. Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής, που θα χορηγεί βεβαιώσεις παραγωγικής ικανότητας, για το έτος 2011.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Τσακίρης

13. Έγκριση μελέτης << Προμήθεια ειδικών υλικών συντήρησης δικτύων άρδευσης στα Μυλέλια Ιππείου>>, Δ.Ε Ευεργέτουλα, πρ/σμού ευρώ 15.000,00
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Βουνάτσος

14. Αποδοχή ή όχι της καταπολέμησης του δάκου της ελιάς με τη μέθοδο του δολωματικού ψεκασμού, στο Δήμο Λέσβου.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Τσακίρης

15. Διακοπή προγραμματικών συμβάσεων των πρώην Δήμων της Νήσου Λέσβου και της Π.Β. Αιγαίου για την υλοποίηση έργων ΕΣΠΑ και αίτηση τροποποίησης αποφάσεων ένταξης πράξεων προς την Διαχ/κή Αρχή.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Τσακίρης

16. Σύμφωνη γνώμη του Δήμου για ανασκαφικές εργασίες στη Νησιώπη, από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου
Εισηγητής ο Πρόεδρος του Μουσείου κ. Ζούρος

17. Έγκριση απόφασης Τοπ.Συμβουλίου Αγ.Μαρίνας για την παράταση σύμβασης μίσθωσης χώρου αιγιαλού-παραλίας στην περιοχή αεροδρομίου, όπου έχει τοποθετηθεί καντίνα από ιδιώτη
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Πατέστος

18. Επιβολή προστίμου στο Αστικό ΚΤΕΛ, λόγω παράνομης διαφήμισης.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Πατέστος

19. Διάθεση χώρων αιγιαλού και παραλίας των Δημοτικών Ενοτήτων Μήθυμνας και Πλωμαρίου
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Πατέστος

20. Επιχορήγηση Ιερού Ναού, για κάλυψη δαπανών εκδήλωσης
Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

21. Τροποποίηση τρίμηνων πρ/σμών των Νομ. Προσώπων του Δήμου << Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Μυτιλήνης>> και << ΚΑΠΗ Μυτιλήνης>>, για πληρωμή δαπανών
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Πατέστος

22. Νομιμοποίηση δαπανών: Α] για πληρωμές δικηγόρων και Β] για δημοσιεύσεις-διακηρύξεις του Δήμου
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Πατέστος

23. Έγκριση δαπανών για επεκτάσεις δικτύου δημοτικού φωτισμού
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Πατέστος

24. Αποδοχή επιχορηγήσεων από πιστώσεις προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ, Δημ. Επενδύσεις κ.λ.π, για έργα Δημ. Ενοτήτων και πρώην Δήμου Μυτιλήνης
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Πατέστος

25. Αγορά οικοπέδου[συμπληρωματική] για το έργο του βιολογικού καθαρισμού στην Τοπ. Κοινότητα Βρίσας,
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Κατράνης

26. Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου ,για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων ύδρευσης στη νότια περιοχή του Δήμου Λέσβου.
Εισηγητής ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΛ κ. Μαρινάτος

27. Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου << Αντικατάσταση παλαιωμένων αγωγών ύδρευσης λόγω διαρροών σε οδούς Μυτιλήνης{3η Φάση},
Εισηγητής ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΛ κ. Μαρινάτος

28. Έγκριση δαπανών : Α] Για κάλυψη δώρων που θα προσφερθούν από τον κ. Δήμαρχο κατά την διάρκεια των εθιμοτυπικών επισκέψεων του την περίοδο του Πάσχα και Β] Για τυχόν δώρα-γεύματα κ.λ.π που θα προσφερθούν στον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου της Σμύρνης και στην συνοδεία του, που θα επισκεφθεί το Νησί μας .
Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

29. Έγκριση μετακίνησης κ. Δημάρχου , Αντιδημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων , εκτός Λέσβου , για θέματα του Δήμου.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Πατέστος

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡΔΩΝΗΣ