ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

Αριθμός προσκλήσεως 07/13

Ενημερώνουμε τους δημότες, ότι την 13η Μαρτίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30, θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του  Περιφερειακού Συμβουλίου, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ