Αριθμός προσκλήσεως 06/10

Σας παρακαλούμε να έλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ [Προκυμαία] την ΤΕΤΑΡΤΗ 28 Απριλίου 2010 στις 19:00 για συνεδρίαση.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Σχετικά με τη λειτουργία του Γυμνασίου Μόριας.

2. Εξέταση αιτήσεων δημοτών για ρυμοτομικά θέματα.- Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λέσβου

3. Εξέταση ένστασης – έγκριση πρακτικού του έργου «Κοπή θάμνων ψηλών χόρτων κλπ κοινοχρήστων χώρων της πόλης Μυτιλήνης (Χρήση 2010)».

4. Διάλυση της σύμβασης εκπόνησης μελέτης «Ναυταθλητικές εγκαταστάσεις στη θέση «ΘΕΡΜΑ» του Κόλπου Γέρας»

5. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων, εργασιών προμηθειών:
α). «Προμήθεια βιολογικών τουαλετών».
β). «Προμήθεια βαθμίδας επέκτασης τηλεφωνικού κέντρου Δήμου Μυτιλήνης»
γ). «Διαμόρφωση – καθαρισμός ακτών Λουτρών – Παναγιούδας»
δ). «Αποκομιδή κλαδιών Δημοτικού Διαμερίσματος Λουτρών»
ε). «Προμήθεια αποδυτηρίων ακτών»
στ). «Κοπή θάμνων, ψηλών χόρτων κλπ κοινοχρήστων χώρων του Δ.Δ. Αγ.Μαρίνας»
ζ). «Ασφαλτόστρωση τμήματος οδού Ιθάκης στη συνοικία Βουναράκι»

6. Έγκριση απευθείας ανάθεσης της εργασίας: «Κοπή θάμνων υψηλών χόρτων κλπ του Δημοτικού Διαμερίσματος Παναγιούδας»

7. Έγκριση χορήγησης παράτασης περαίωσης έργου-προμήθειας: «Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 770 λιτ.»

8. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμών των έργων:
α). «Επισκευή του κτιρίου όπου στεγάζεται το Τοπικό Συμβούλιο και το Εκλογικό Κέντρο του Δ. Δ. Αλυφαντών»
β). «Κατασκευή και ηλεκτροφωτισμός γηπέδου 5χ5 στον Αγ. Παντελεήμονα (Βουναράκι)
γ). «Προμήθεια ελαστικών επισώτρων και αεροθαλάμων για τις ανάγκες των οχημάτων του Δήμου Μυτιλήνης»

9. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής των έργων:
α). «Κατασκευή βάσης για τοποθέτηση λυομένων οικίσκων Ε΄Δημοτικού Σχολείου Β΄Φάση»
β). «Τσιμεντοστρώσεις – ασφαλτοστρώσεις οδών Δ.Δ. Παναγιούδας»
γ). «Ασφαλτόστρωση οδού Κανάρη στη Χρυσομαλλούσα»
δ). «Κατασκευή γηπέδου 5χ5 στο Δημοτικό Σχολείο Αγ.Μαρίνας»
ε). «Διαμόρφωση αποθήκης 6ου Νηπιαγωγείου Μυτιλήνης»
στ). «Επισκευές στο Γυμνάσιο Δ.Δ. Παμφίλων».

10. Ενημέρωση σχετικά με τη δημοπράτηση στο πάρκο ΧατζηΔήμου.

11. Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου.

12. Καταπολέμηση του δάκου της ελιάς για την περίοδο 2010.

13. Αποδοχή επιχορηγήσεων – Διάθεση πιστώσεων – Διαγραφή οφειλών – επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων – λοιπά οικονομικά θέματα.

14. Έγκριση απολογισμού Δήμου οικονομικού έτους 2009.

15. Έγκριση απολογισμών σχολικών επιτροπών οικ.έτους 2009.

16. Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος Ελβίρας Κατσούλη.

17. Έναρξη διαδικασιών δημοπράτησης τμημάτων αιγιαλού-παραλίας στα Δ.Δ. Λουτρών & Αγίας Μαρίνας για τοποθέτηση ομπρελών-καθισμάτων.

18. Απόδοση προστίμου ΚΟΚ στο Δήμο Αγίας Παρασκευής.

19. Ανανέωση άδειας καντίνας.

20. Έγκριση χωροθέτησης περιπτέρων.

21. Σχετικά με την επικύρωση από το Δημοτικό Συμβούλιο της με αριθμό 5/2010 απόφασης του Τ.Σ. Λουτρών (Αίτημα του Δημοτικού Συμβούλου κ. Γ. Παλαιολόγου).

22. Επικύρωση αποφάσεων Τοπικών Συμβουλίων: 5,6,7/2010 Αγίας Μαρίνας 5,6,7,8,9,10,11/2010 Παμφίλων, 4/2010 Αλυφαντών.

23. Έγκριση μετακινήσεων.

Μυτιλήνη, 23 Απριλίου 2010
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου Μυτιλήνης
ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΡΟΥΔΗΣ