Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 του Ν.3852/2010 & 163 του Ν. 3463/2006, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2016, ώρα 18:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, με μοναδικό θέμα Ημερήσιας Διάταξης :

α/α

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

1 Έγκριση Ισολογισμού, οικονομικών αποτελεσμάτων και καταστάσεων, χρήσης 2012 του Δήμου Λέσβου