Παρακαλούμε να αναρτήσετε την αριθ. 1η Πρόσκληση Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου και ώρα 18.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου ,με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης