Αριθμός προσκλήσεως 01/11

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (Παλαιό Δημαρχείο-Προκυμαία) στις 2.1.2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 π. μ., ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/2010 εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Ο Προεδρεύων Σύμβουλος
του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου
Παρασκευαΐδης Παναγιώτης