Απόφαση επικυρώσεως των αποτελεσμάτων των αρχικών και επαναληπτικών δημοτικών εκλογών της 7ης Νοεμβρίου 2010 και 14ης Νοεμβρίου 2010 και ανακηρύξεως των επιτυχόντων συνδυασμών Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων και μελών τοπικών συμβουλίων του Δήμου Λέσβου της Περιφέρειας του Πρωτοδικείου Μυτιλήνης .
Εδώ θα βρείτε την αναλυτική απόφαση