Με απόφασή του σήμερα Παρασκευή 4 Μαρτίου 2011 ο Δήμαρχος Λέσβου Δημήτρης Φωκίων Βουνάτσος τοποθέτησε τον υπάλληλο της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Λέσβου Παναγιώτη Λενέτη ως υπεύθυνο λειτουργίας της Δημοτικής Πινακοθήκης με την επωνυμία «Χαλίλ Μπέη». Επίσης, Ο Δήμαρχος Λέσβου με απόφασή του όρισε τριμελή επιτροπή για να παραλάβουν από τη κα Κλεονίκη Λογγίου, η οποία εργαζόταν με σύμβαση ανάθεσης εργασίας στη Δημοτική Πινακοθήκη του τέως Δήμου Μυτιλήνης, τη συλλογή των πινάκων του Γιώργου Σίμου Πετρή που εκτίθενται και ό,τι άλλο έχει παραλάβει. Η επιτροπή απαρτίζεται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Πολιτισμού του Δήμου Λέσβου Γρηγόριο Αληγιάννη και τους υπαλλήλους του Δήμου Θεόδωρο Χατζηράλλη και Παναγιώτη Λενέτη.

Από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Λέσβου