Δημοσιεύουμε τις αποφάσεις 16 έως και 22/15.06.2019 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Μυτιλήνης (εκουσία δικαιοδοσία), όπως αυτές μας κοινοποιήθηκαν, που αφορούν την κλήρωση ισοψηφισάντων και επικύρωση αποτελεσμάτων των Περιφερειακών, Δημοτικών και Κοινοτικών εκλογών 26.05.2019 και 02.06.2019,  για τη διευκόλυνση της ενημέρωσης του κοινού.