Με αφορμή τις διαμαρτυρίες κατοίκων του Πλωμαρίου για την ποιότητα των νερών κολύμβησης και του πόσιμου νερού στο Πλωμάρι κατά την τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου στις 15 Ιουνίου 2011, σας ενημερώνουμε ότι με βάση τα αποτελέσματα των αναλύσεων των διαπιστευμένων από το Ε.ΣΥ.Δ. (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης) Εργαστηρίων ΓΟΥΝΑΡΗ, που αφορούν τη δειγματοληψία των νερών κολύμβησης της ακτής του Αγίου Ισιδώρου Πλωμαρίου στις 23-5-2011, ακτή η οποία και φέτος κέρδισε τη Γαλάζια Σημαία, η ποιότητα των νερών κολύμβησης κρίνεται εξαιρετική.

Επίσης, με βάση τα αποτελέσματα του δειγματοληπτικού ελέγχου του πόσιμου νερού του Πλωμαρίου που πραγματοποιήθηκε στις 14-6-2011 σε 10 διαφορετικά σημεία της πόλης του Πλωμαρίου από το διαπιστευμένο Εργαστήρι Ελέγχου Νερών και Λυμάτων της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Λέσβου, το νερό κρίνεται κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση με μηδενικές τιμές στις παραμέτρους που ελέγχθηκαν.

Εδώ μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα για τους προαναφερόμενους ελέγχους.

Από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Λέσβου