Η Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Λέσβου, κ. Αναστασία Αντωνέλλη, ανακοινώνει τα παρακάτω:

«Ως γνωστόν, διεκδικήσαμε και πήραμε ως Δήμος, για την Περιφερειακή Ενότητα Δήμου Λέσβου, το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ), με την Κοινωνική μας Σύμπραξη «Αλληλεγγύη Δήμου Λέσβου».

Ενημερώνουμε τους Δημότες μας, που κατέθεσαν αίτηση για το εν λόγω Πρόγραμμα ότι ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα ένταξης και απόρριψης αιτούντων,   του προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ) από το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού,

Για την Π.Ε. Δήμου Λέσβου, στην οποία ως Δήμος είμαστε ο επικεφαλής εταίρος, είναι έγιναν 2.883 αιτήσεις που αντιστοιχούν σε 5.868 συμπολίτες μας .

Από αυτές εγκρίθηκαν 2.349 αιτήσεις που αφορούν 4.641 μέλη ,ενώ απορρίφθηκαν 534 αιτήσεις.

Από αύριο Παρασκευή 16-10-2015 ξεκινά η διαδικασία υποβολής ενστάσεων με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 23-10-2015.

Οι ενστάσεις θα γίνονται για την Μυτιλήνη στα γραφεία του Οργανισμού μας Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου (Αγίας Ειρήνης 10 Μυτιλήνη ) και για τις Δημοτικές Ενότητες στις κατά τόπους δομές του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι (εκεί που έγιναν και οι αρχικές αιτήσεις), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στα σημεία εξυπηρέτησης, προσκομίζοντας το αρχικό έντυπο υποβολής της αίτησης τους, όπως και κάθε έγγραφο-σε φωτοτυπία- που να στοιχειοθετεί την ένσταση τους (π.χ. Ε9 του 2015,τελευταίο εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ που να φαίνεται η αντικειμενική αξία της περιουσίας ή κάθε άλλο επικουρικό αποδεικτικό).

Οδηγίες για την διαδικασία των ενστάσεων ,το έντυπο της ένστασης καθώς και κατάσταση εγκριθέντων και απορριφθέντων (βάση του αριθμού της αίτησης) υπάρχουν αναρτημένα σε όλα τα δημοτικά καταστήματα των Δημοτικών Ενοτήτων ,στα σημεία του εξυπηρέτησης του προγράμματος ΤΕΒΑ ,καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Λέσβου www.mytilene.gr.

Για κάθε πληροφορία, μπορούν επίσης να απευθύνονται στα τηλέφωνα του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι για κάθε Δημοτική Ενότητα ,καθώς και στο 22510 27501 (εσωτ 1&7) στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου μας».