Γίνεται γνωστό ότι, εξαιτίας βλάβης απορριμματοφόρου ανακύκλωσης, η συλλογή – μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών στη Μυτιλήνη θα γίνει σήμερα, 25/1/2017 με το συμβατικό απορριμματοφόρο με αρ. κυκλ. ΚΗΙ 6723.

Ο Αντιδήμαρχος

Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

Κατζανός Γεώργιος