Γίνεται γνωστό ότι, λόγω βλάβης στα απορριμματοφόρα ανακύκλωσης με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΙ 6750 και ΚΗΙ 6786, η συλλογή – μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών στη Ν.Α. Λέσβο σήμερα 12-03-2018 και για όσο χρειαστεί μέχρι την επιδιόρθωσή τους θα γίνεται με συμβατικό απορριμματοφόρο με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΙ 6722.