Γίνεται γνωστό ότι, λόγω βλάβης του απορριμματοφόρου της ανακύκλωσης με αρ. ΚΗΙ 6750 και μέχρι την επιδιόρθωσή του, η συλλογή – μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών στον τομέα της Νοτιοανατολικής Λέσβου θα γίνεται από σήμερα 19/04/2017 με συμβατικό απορριμματοφόρο με αρ. ΚΗΙ 6723.

 

Ο Αντιδήμαρχος

Καθαριότητας – Ανακύκλωσης & Πρασίνου

                                                 Γιώργος Κατζανός