Γίνεται γνωστό ότι, εξαιτίας βλάβης του απορριμματοφόρου ανακύκλωσης με αριθμό ΚΗΙ 6786 και μέχρι την επιδιόρθωσή του, η συλλογή – μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών στις περιοχές της Νοτιοανατολικής Λέσβου, θα γίνει από σήμερα 12/1/2017,  με συμβατικό απορριμματοφόρο με αρ. ΚΗΙ 6723.

 

Ο Αντιδήμαρχος

Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

 

Γιώργος Κατζανός