Σήμερα Παρασκευή 29 Αυγούστου 2014, ο Δήμαρχος Λέσβου, Δημήτρης Βουνάτσος, παρουσία της Μηχανικού του Δήμου, Κασσάνδρας Τσουπή, και της Προϊσταμένης του Τμήματος Συγκοινωνιακών, Λιμενικών, Κτηριακών Έργων και Υπαίθριων Χώρων, Άννυς Οικονομίδου, συνυπέγραψε με τον ανάδοχο – εργολάβο, Αριστοτέλη Σταμούλα, τη σύμβαση εκτέλεσης έργου με τίτλο: «Αποπεράτωση Εσωτερικής Οδοποιίας Κάμπου Άντισσας », της Δημοτικής Κοινότητας Άντισσας , προϋπολογισμού 95.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.), που χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Δήμου Λέσβου.
Το σημαντικό αυτό έργο, μήκους 400 μέτρων, αφορά στη βελτίωση της βατότητας του δρόμου προς την αναπτυσσόμενη τουριστικά παραλία του Κάμπου της Άντισσας, με την τσιμεντόστρωση αυτού, καθώς και την τσιμεντόστρωση του δρόμου από διασταύρωση για Λιώτα – Κάμπου, έως και μετά τη διασταύρωση Κάμπος – Αρχαία Άντισσα, ενώ παράλληλα εξυπηρετεί τους αγρότες και κτηνοτρόφους της περιοχής.

Το εν λόγω έργο, σύμφωνα με την υπογραφείσα σύμβαση, θα έχει ολοκληρωθεί εντός τριών μηνών περίπου.

 

Από το Γραφείο Τύπου του Δημάρχου Λέσβου