Η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Μέριμνας & το Ν.Π.Δ.Δ. “Κοινωνικής Προστασίας και  Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου”, εξέδωσαν το παρακάτω δελτίο τύπου, που αφορά στον απολογισμό του έτους 2017 .