Από τον Οργανισμό Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Λέσβου εκδόθηκε η κάτωθι ανακοίνωση :

Κλείνοντας έξη μήνες λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Λέσβου (Ζωοδόχου Πηγής 71), δομή που δημιουργήθηκε από τον Οργανισμό μας με Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, ο απολογισμός λειτουργίας του Κέντρου ο οποίος παρουσιάστηκε σε συνάντηση – ημερίδα στην Αθήνα για την λειτουργία των Κέντρων Κοινότητας, απέδειξε ότι η λειτουργία του Κέντρου πέρα από απαραίτητη για την τοπική κοινωνία, είναι υποδειγματική. Έτσι όχι μόνο απέσπασε μια σειρά επαίνων στην ανωτέρω συνάντηση αλλά αποτέλεσε και προτεινόμενο πρότυπο λειτουργίας για τα άλλα κέντρα που λειτουργούν σε άλλους δήμους.

Στους έξη μήνες λειτουργίας το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Λέσβου έδωσε λύσεις και προχώρησε σε δράσεις που ωφέλησαν  513 συνανθρώπους μας που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες του τόπου μας.

Πιο συγκεκριμένα με εξειδικευμένο προσωπικό προσέφερε: διασύνδεση και πρόσβαση σε Κρατικές – Δημοτικές υπηρεσίες και δομές,  διαπεραιώσεις παροχής επιδομάτων (ΚΕΑ, αναπηρικών πρόνοιας κ.λ.π.), για οικονομικά αδύναμους δημότες, νομικές συμβουλές για ρύθμιση χρεών- υπαγωγή στο κοινωνικό τιμολόγιο της Δεη- υπαγωγή στο Νόμο Κατσέλη κ.λ.π., ψυχολογική υποστήριξη ενηλίκων, έκδοση βιβλιαρίων υγείας ανασφάλιστων δημοτών. Υλοποίησε και υλοποιεί  στοχευμένες δράσεις για τους Ρομά, κατοίκους του Δήμου μας: επίσημη καταγραφή του πληθυσμού τους,    λειτούργησε θερινό σχολείο για παιδιά Ρομά τα οποία και εγγράψαμε στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, τα ενίσχυσε με σχολικά είδη και προσφέρει ενισχυτική διδασκαλία στα παιδιά αυτά. Προετοιμάζει αναλφάβητα παιδιά Ρομά που δεν μπορούν λόγω ηλικίας να φοιτήσουν στο Δημοτικό, να δώσουν εξετάσεις για απολυτήριο Δημοτικού. Φρόντισε και φροντίζει για εμβολιασμούς παιδιών Ρομά έχοντας μέχρι σήμερα πραγματοποιήσει δια μέσου των μονάδων υγείας του τόπου μας περί τους 25 εμβολιασμούς.

Η κ. Αντωνέλλη, Πρόεδρος του Οργανισμού δήλωσε σχετικά:

«Στην διοίκηση του Οργανισμού μας ανήκουν 36 ενεργές δομές που στόχο έχουν την παροχή υπηρεσιών Πρόνοιας προς τους κατοίκους του Δήμου μας. Είμαστε ιδιαίτερα ευχαριστημένοι από την λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου μας, μιας και αποδεικνύεται μια πολύτιμη δομή   για τις ευάλωτες ομάδες του τόπου μας. Οι εργαζόμενοι και στην δομή μας αυτή διαθέτουν ιδιαίτερη ευαισθησία πέρα από άψογο επαγγελματισμό, γι αυτό και τους ευχαριστώ δημόσια. Έτσι από κοινού διοίκηση, διεύθυνση και εργαζόμενοι προσπαθούμε για το καλύτερο προς όφελος όλων και ιδιαίτερα των ευάλωτων ανθρώπων του τόπου μας.»