Γίνεται γνωστό ότι, στον τομέα της Δημοτικής Ενότητας Ερεσού – Αντίσσης η αποκομιδή της ανακύκλωσης θα γίνεται κάθε Τρίτη και Πέμπτη από το απορριμματοφόρο όχημα  με αρ. ΚΗΙ 6735.

Ο Αντιδήμαρχος
Καθαριότητας & Ανακύκλωσης
Γεώργιος Κατζανός