Γίνεται γνωστό ότι στον τομέα της Δημοτικής Ενότητας Γέρας, η αποκομιδή της ανακύκλωσης θα γίνεται από το Σάββατο 19-01-2019 και μέχρις ότου επιδιορθωθεί η βλάβη στο απορριμματοφόρο ανακύκλωσης ΚΗΙ6750, από συμβατικό απορριμματοφόρο όχημα.

Ο Αντιδήμαρχος
Καθαριότητας & Ανακύκλωσης
Γεώργιος Κατζανός