Γίνεται γνωστό ότι στον τομέα της Δημοτικής Ενότητας Γέρας η αποκομιδή της ανακύκλωσης θα γίνεται με συμβατικό απορριμματοφόρο όχημα, μέχρις ότου διορθωθεί η βλάβη στο απορριμματοφόρο ανακύκλωσης με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΙ 6722.

Ο Αντιδήμαρχος
Καθαριότητας & Ανακύκλωσης
Γεώργιος Κατζανός