Γίνεται γνωστό ότι, στον τομέα της Δημοτικής Ενότητας Γέρας η αποκομιδή της ανακύκλωσης θα γίνει την Τετάρτη 13-02-2019, από το συμβατικό απορριμματοφόρο όχημα ΚΗΙ 1206.

Ο Αντιδήμαρχος
Καθαριότητας & Ανακύκλωσης
Γεώργιος Κατζανός