Γίνεται γνωστό ότι στον τομέα της Δημοτικής Ενότητας Γέρας, η αποκομιδή της ανακύκλωσης θα γίνει το Σάββατο 09-02-2019 από το συμβατικό απορριμματοφόρο όχημα ΚΗΙ 1201.

Ο Αντιδήμαρχος
Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

Γεώργιος Κατζανός