Ο Δήμαρχος Λέσβου, Δημήτρης Βουνάτσος υπέγραψε το συμφωνητικό για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων στη θέση ΠΕΤΣΟΦΑΣ του Δήμου Καλλονής», το οποίο είχε δημοπρατηθεί το προηγούμενο διάστημα.

Το έργο το οποίο είναι προϋπολογισμού 412.958,00     Ευρώ (με ΦΠΑ) και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007 – 2013, αφορά στην εκτέλεση εργασιών εκσκαφών, επίχωσης, διευθέτησης, αποκατάστασης, φυτεύσεων, περίφραξης, κλπ.

Από το Γραφείο Τύπου του Δημάρχου Λέσβου