Δύο πολύ σημαντικά έργα για τους κατοίκους των Δημοτικών Ενοτήτων  (τ. Δήμων) Γέρας και Αγίας Παρασκευής και το φυσικό περιβάλλον, δημοπρατεί η Δημοτική Αρχή Λέσβου, την Τρίτη 11/12/2012.

Πρόκειται για τα έργα «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΧΑΔΑ) ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΕΥΚΑΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ» προϋπολογισμού 870.501,92 ευρώ & «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΧΑΔΑ) ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΡΑΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ» προϋπολογισμού 336.360,21 ευρώ, τα  οποία χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗΣ &ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013».

Από το Γραφείο Τύπου του Δημάρχου Λέσβου