Από το Δήμο Λέσβου, εστάλη για δημοσίευση η προκήρυξη για την εκπόνηση των μελετών αποκατάστασης των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.), στη θέση «Λεμονού» (πρώην Δήμου Μυτιλήνης), καθώς και στη θέση «Χαλκέλια» (πρώην Δήμου Πλωμαρίου).

Με την προκήρυξη αυτή, ολοκληρώνεται το σύνολο των μελετών, των προς αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. στο Δήμο Λέσβου. Υπογραμμίζεται ότι, ήδη έχουν δημοπρατηθεί και υλοποιούνται τα έργα αποκατάστασης δυο (2) Χ.Α.Δ.Α. και βρίσκονται υπό δημοπράτηση άλλοι επτά (7).

Με την ολοκλήρωση των προκηρυσσομένων μελετών και την εν συνεχεία δημοπράτησή τους, ολοκληρώνεται το σύνολο των έργων αποκατάστασης των   Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων, της Λέσβου.

Από το Γραφείο Τύπου του Δημάρχου Λέσβου